Témata a otázky

Témata z praxe waldorfské školy

Specifika waldorfského vyučování

Vedení sešitů na waldorfské škole

Ranní verše ve waldorfské škole

Média v životě našich žáků

Co zažijí děti v jednotlivých třídách

Předměty a výukové činnosti

Výuka cizích jazyků na základní škole

Výuka cizích jazyků na střední škole

Eurytmie

Pracovní činnosti

Odpovědi na otázky

Některé z otázek jsou přímo kriticko-polemického charakteru. Neb tak jako má waldorfská pedagogika své přesvědčené zastánce, má též své zaujaté odpůrce.

Jak jsou rodiče informováni o podstatě waldorfské pedagogiky před vstupem do školy a v průběhu školní docházky?

Co je to Eurytmie a jaké má místo ve waldorfské pedagogice?

Jaká jsou kritéria výběru učitelů?

Co je náplní pedagogické konference?

Jaký postoj zaujímá waldorfská pedagogika k počítačům, televizi a dalším médiím?

Jakou úlohu hrají ve waldorfské škole slavnosti a konkrétně Michaelská slavnost?

Co je to antroposofie?

Jsou waldorfské školy v České republice jako jediné na světě zdarma?

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027