Výuka

Obsah v přípravě

Následující přehled obsahů vyučování a výukových činností je ukázkou toho, s čím se děti v jednotlivých třídách zpravidla potkávají. Konkrétní podoba …

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027