Jaký postoj zaujímá waldorfská pedagogika k počítačům, televizi a dalším médiím?

Waldorfská škola má ve svém vzdělávacím programu také výuku informatiky, kterou považuje za důležitou součást vyučování. Svou úlohu vidí ale škola mimo jiné i v tom, aby dětem, které jinak ve velké většině tráví před obrazovkou počítače několik hodin denně, nenabízela ve škole totéž. Jako učitelé si zakládáme na tom, že v dětech rozvíjíme důležité předcomputerové schopnosti (precomputer skills), které teprve umožňují, aby se člověk stal uživatelem a ne služebníkem technologií. Televizi nikomu nezakazujeme, nemůžeme ale jako zodpovědní učitelé neinformovat rodiče o negativním působení médií, na něž stále rostoucí měrou upozorňují odborníci a s nímž máme ve škole bohaté, neblahé zkušenosti. (viz.: Média v životě našich žáků) Ve vztahu k mobilním telefonům u nás platí obdobný zákaz jejich používání ve všech prostorách školy, jako je tomu na jiných školách.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027