Jak jsou rodiče informováni o podstatě waldorfské pedagogiky před vstupem do školy a v průběhu školní docházky?

Škola organizuje již mnoho let dny otevřených dveří, s nimiž přišla jako první ve městě, organizuje společně se Sdružením přátel waldorfské školy přednášky pro rodiče. S rodiči je veden již při zápisu dítěte do školy důkladný rozhovor jednak se školním lékařem a následně se zkušeným učitelem nejen o dítěti samotném, ale i o motivaci rodičů pro volbu školy. Pakliže nepřichází již informováni, což je spíše pravidlem, jsou upozorněni na specifické rysy waldorfské pedagogiky a zejména v poslední době jsou dotazováni i na to, zda je jim známa kritika specifik waldorfské školy. V naprosté většině případů hovoří o tom, že tuto kritiku znají a orientují se zejména na základě pozitivních zkušeností svých známých a přátel, kteří ve škole již děti mají. Dostatečně informativní jsou snad i tyto webové stránky školy.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027