Poradenský tým

Poskytuje pomoc rodičům, žákům a učitelům v obtížných situacích, s nimiž se během života ve škole střetávají. Kontaktovat jednotlivé členy týmu mohou nejen rodiče a učitelé, ale i sami studenti a žáci naší školy. Telefonický kontakt je možný během pracovních dnů převážně mezi 13.-18. hodinou; pokud jsou členové týmu pracovně vytíženi a neberou telefon, prosíme, zašlete SMS nebo mail.

Tým úzce spolupracuje s vedením školy a s kolegiem učitelů; schází se pravidelně jednou v měsíci, nebo častěji podle aktuální situace a potřeb rodičů, žáků a učitelů.

Výchovný poradce:  Petra Musilová, 731 926 259  pro ZŠ, Lenka Břenková, 732 516 572 pro SŠ

• poskytuje poradenství při řešení výchovných problémů a náročných životních situací

• zprostředkovává styk s PPP, SPC a dalšími odbornými institucemi

Metodik prevence: Ondřej Slavík, 776 245 749 pro ZŠ, Petr Stříbrný, 773 694 419 pro SŠ

• poskytuje poradenství při řešení šikany, záškoláctví, agresivity, závislostí, rizikového sexuálního chování a  riziku školního neúspěchu

• zprostředkovává kontakt s odborníky na danou oblast

Speciální pedagog:  Vlasta Tomešová, 737 172 110 pro ZŠ i SŠ

• poskytuje zázemí pro žáky a studenty, kteří se setkali během výuky s nějakou obtíží či překážkou a potřebují přístup k výuce nastavit jinak

• pečuje o žáky a studenty znevýhodněné následnými obtížemi: specifické poruchy učení (vleklé potíže s  psaním, čtením a počítáním); smyslové či tělesné postižení; poruchy pozornosti či aktivity; poruchy autistického spektra

• pečuje rovněž o mimořádně nadané děti

užitečné odkazy:

pedagogicko psychologické poradny:

https://www.pppsemily.cz/; http://www.pppliberec.cz/; https://www.pppjbc.cz/;

středisko výchovné péče: ČÁP Liberec: http://www.svp-lbc.cz/;

co je SVP: https://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/strediska-vychovne-pece

dětský diagnostický ústav: v Liberci: https://www.ddu-liberec.cz/; v Hradci Králové: http://www.ddu-hk.cz/

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027