Dokumenty

Vzdělávání

Podávání stížností

(06.03.2017) Postup při podávaní podnětů a stížností.

Družina | Klub

Stravování

Projekty

Zapojení školy do projektů - Šablony pro ZŠ a SŠ

Přijímací řízení

Ostatní

Výroční zpráva

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027