Zpráva z PISA 2006 v rakouských waldorfských školách

Rakouský státní institut pro pedagogický výzkum, inovace a vývoj zveřejnil na internetové stránce http://www.bifie.at/buch/322/9/6 analýzy výsledků studie PISA 2006 v Rakousku.

Žáci waldorfských škol dosáhli v oblasti odborných znalostí z přírodních věd v testu 524 bodů, což je nad průměrem zemí OECD (500 bodov) a také nad rakouským průměrem (viz níže uvedené tabulky).  V závěrečném shrnutí výsledků studie PISA 2006 na stránce státního  institutu pro pedagogický výzkum, inovace a vývoj rakouskeho školství http://www.bifie.at/buch/322/9/6 se píše:

  • Waldorfští žáci podali srovnatelné průměrné výkony ve čtení a v matematice jako žáci běžných raouskych škol (viz dole uvedené tabulky)
  • V přírodních vědách ukázali své silné stránky – nacházejí se vysoko nad rakouským průměrem (porovnej níže uvedené tabulky). Prokázali  pozitivní vnímání svých vlastních přírodovědných  učebních výkonů a zkušeností, které nebylo překonáno v žádné kategorii tradičních rakouských škol (nad průměrem zemí OECD a Rakouska). Pozitivní výsledky z waldorfských škol, pokud jde o motivační faktory v přírodních vědách, poukazují na dobrou didaktiku vyučování. Výsledky těchto výzkumů se zřetelem na didaktická opatření podporují předpoklad, že vyučování přírodovědných předmětů se na waldorfských školách vyznačuje  interakcí a experimentováním. I v plánování nebo v samotném průběhu vědeckého výzkumu jakož i v aplikačních aspektech vyučování představují waldorfské školy v porovnání s běžnými rakouskými školami  příkladnou vyučovací praxi.
  • Vzdělávací doporučení na základě těchto výsledků je možné odvodit především pro vyučování přírodovědných předmětů. Na základě relativně vysoké kompetence žáků waldorfských škol v přírodních vědách v kombinaci s mimořádně vysokou motivační charakteristikou a vnímání vlastních kognitivních schopností v  těchto předmětech jakož i rozdíly ve vzdělávacích principech vedou k závěru, že běžné školy se mohou učit od waldorfských škol, zejména pokud jde o konkrétní aplikaci přírodních věd.
  • V této souvislosti se musí uvést nedostatek výzkumných aktivit v Rakousku jakož i v ostatních německy hovořících zemích k tématu „waldorfská pedagogika“. Především vezmeme-li v úvahu, že tato alternativní školní forma poskytuje potenciál, ze kterého se běžné školy mohou učit, měly by se empirické studie urychlit.

Rešerže ze zprávy s porovnávacími tabuľkami (ve slovenščině, pdf)

Celá zpráva (v němčině)

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027