Známé osobnosti o waldorfské pedagogice

Zde najdete výroky o waldorfské pedagogice a jejím ideovém zakladateli, jak je vyslovily některé známé nebo světově významné osobnosti z oblasti vědy a kultury.

 „Mé setkání s Rudolfem Steinerem mne postupně vedlo k uvědomování si významu jeho práce. Oba jsme cítili stejnou povinnost – vést člověka znovu k jeho skutečné vnitřní kultuře. Radoval jsem se z úspěchů této velké osobnosti a z jeho hluboké lidskosti, kterou vnášel do světa.“
Albert Schweitzer (1875–1965), lékař, humanista a nositel Nobelovy ceny

„Waldorfské vzdělávání oslovuje žáky a studenty více než kterékoli jiné. Učení, ať již v oblasti chemie, matematiky, dějepisu či zeměpisu, je proniknuté životem a radostí, což je opravdový základ pro pozdější studium… Časem, když tito studenti přicházejí k nám na univerzity, mají pevné a hluboké základy a prokazují značný zájem a entuziazmus v učení. Takoví studenti mají nejen oko výzkumníka, ale i soucitné srdce; když se potom stanou reformátory, mohou to být oni, kdo bude měnit tuto planetu.“
Arthur Zajonc, Ph.D., profesor fyziky, Amherst College


„Jsem hluboce vděčný waldorfské výchově, která ve mě probudila a chránila objevování mé imaginace.“
Michael Ende, autor knihy „Nekonečný příběh“, bývalý waldorfský žák
 

„Poprvé jsem si uvědomila dar mé waldorfské výchovy po týdnu na vysoké škole. Studenti okolo odpadávali, protože se báli psaní. Na „High Mowing“ (waldorfské škole) jsme jeden čas museli psát 10 stran každý večer… a mám stále schovaný školní epochový sešit o Faustovi. Teď jsem byla připravená a schopná rozšířit způsob svého myšlení; a právě to bylo to úžasné na waldorfské škole. Jste na ní vystaveni všem těm odlišným ideám, nikdy nedostáváte jen jeden pohled. Podporují vás, abyste mysleli individuálně.“ 
Julianna Margulies, herečka, bývalá waldorfská žákyně

„Rudolf Steiner učil mnoho věcí, které už dlouho beru za své, mezi jinými tomu, že v současnosti není možné nabízet člověku náboženství plné nepodložených zázraků. Světonázor dnes musí být vědou, kterou je možné dokázat. Už to není otázka víry, ale poznání. A co víc, můžeme dosáhnout poznání duchovních světů prostřednictvím pevného, vědomého a systematického myšlení. Přijde čas, kdy jeho učení bude hlásané z kazatelen…“ 
Selma Lagerlöf (1859–1940), spisovatelka a nositelka Nobelovy ceny

„Jsem si jistý, že pedagogickou práci Rudolfa Steinera je třeba pokládat za ústřední příspěvek 20. století v této oblasti. A mám za to, že si zasluhuje podporu všech svobodu milujících lidí.“ 
Bruno Walter (1876–1962), skladatel a dirigent
 

„Důležitost vyprávění příběhů, přirozeného rytmu dne, vývojových změn dítěte, nutnost uměleckého způsobu vyučování, nebo důležitost estetického prostředí – to všechno je základem práce waldorfských škol již po mnoho desetiletí. Tyto zásady jsou nyní objevovány a verifikovány výzkumníky, kteří s waldorfským hnutím vůbec nejsou spojeni… „ 
Paul Bayers, profesor na Columbijské univerzitě
 

„Waldorfské vzdělávání je založené na celostním, integrovaném porozumění lidské bytosti a poskytuje detailní popis dětského vývoje. Kurikulum a učitelská praxe se pokoušejí hledat spojení intelektuálního, emocionálního a etického vývoje v každém ohledu. Waldorfské školy si zasluhují pozornost a zájem všech, kteří se zabývají vzděláváním a budoucností lidstva.“ 
Douglas Sloan, Ph.D, profesor pedagogiky na Columbijské univerzitě
 

„Moji rodiče hledali školu, která poskytuje celostní výchovu. Cítili také, že waldorfská škola poskytuje prostor i pro afroameričany a že vzdělání je založené nejen na zprostředkování hodnot, ale i na poskytnutí akademických nástrojů pro to, abychom mohli být konstruktivními a tvořivými lidskými bytostmi. Jsem přesvědčený, že waldorfské školy přinášejí podstatnou alternativu k našemu existujícímu systému. Vychovávají studenty, kteří jsou schopni úspěšně integrovat umění a vědu, a vybaveni mnohými praktickými nástroji dovedou čelit dnešní době. Já osobně jsem velmi vděčný tomuto základu, který jsem nabyl díky výchově ve waldorfské škole.“ 
Kenneth I. Chenault, bývalý prezident a výkonný ředitel American Express

„Až bude život Rudolfa Steinera popsaný a převyprávěný životopisci, až potom bude odhalena šíře i hloubka jeho úspěchů a jeho, v nejvyšším lidském smyslu, tvořivé podstaty. Potom uvidíme s hlubokým úžasem… jaká nenahraditelná síla a podpora humanity přichází v tomto člověku v čase, kdy se hrneme vstříc otřesné pustině materializmu.“ 
Christian Morgenstern (1871–1914), německý spisovatel a básník

„Waldorfská pedagogika je důležitým modelem celostního vzdělávání už téměř jedno století. Je to jedna ze vzácných forem pedagogiky, která uznává duševní život dítěte a snaží se ho vyživovat. Je to skutečně pedagogika pro celého člověka, která bude hrát v 21. století čím dál důležitější úlohu.“ 
Jack Miller, profesor, koordinátor vzdělávacího kurikula, Univerzita v Torontu

„Jsem přesvědčen, že waldorfská pedagogika představuje jedinečný pedagogický přístup, s velkým potenciálem k zlepšení veřejného školství v Americe. Waldorfský vzdělávací program nejenže podporuje konvenční formy akademického vzdělání, ale výborně také přispívá k rozvíjení imaginace, citu a vnímavosti... "
Elliot Eisner, Ph.D., profesor pro vzdělávání a umění, Stanfordská univerzita, dříve prezident American Educational Research Association

„Pozoruhodný proces vzdělávání, který objevil Rudolf Steiner, je tolik potřebný a náležitý právě v dnešním čase krizí a úpadků vzdělávacích systémů. Waldorfský přístup obohacuje intelektuální, psychologické a spirituální záložení dítěte..."
Joseph Ch. Pearce, Autor knihy „Magical Child and The Crack in the Cosmic Egg; Evolution’s End: Claiming the Potential of Our Intelligence“

„Americké školy prožívají krizi hodnot… mezi alternativními proudy představují waldorfské školy šanci pro každé dítě, aby mohlo vyrůst a učit se v souladu s životními rytmy. Pro mladší děti to znamená nesoutěživé prostředí, ve kterém si beze strachu a odmítnutí zakusí výdobytky vědy a vzdělanosti obecně. Pro starší žáky je určený vzdělávací plán, který je odpovědí na otázky po významu a smyslu učení. Poslal jsem své dvě děti do waldorfské školy a ta jim obdivuhodně posloužila.“ 
Raymond McDermott, Ph.D., profesor pro vzdělávání a antropologii, Stanford University

„Protože můj profesní život se zaměřuje na přípravu lidí pro učitelské povolání, zvlášť pozorně vnímám, jak probíhá podobná práce ve waldorfských vzdělávacích střediscích. Byla jsem velmi překvapena, když jsem viděla, kolik vzdělávacích teorií a cílů, ke kterým se hlásí moji kolegové, je v přímé korelaci se zavedenými zásadami na waldorfských učitelských seminářích. Za posledních 10 let zjišťuji, že můj vlastní pedagogický výzkum v mnohém poukazuje na vyjímečnost waldorfské pedagogiky v oblasti současných vzdělávacích metod... "
Jane W. Hipolito, Ph.D., profesorka angličtiny a vzdělávání, California State University, Fullerton

„Zkušenosti mé dcery na waldorfské škole byly vzrušující a mysl otvírající. Věřím, že waldorf bude moci posloužit čím dál většímu počtu dětí.” 
Russell Schweickart, kosmonaut Apollo 9, NASA

„Získal jsem osobní zkušenost s řadou waldorfských žáků a mohu říci, že se jim daří výrazně lépe než ostatním uvědomit si a uskutečňovat svůj vlastní potenciál.“ 
Joseph Weizenbaum, profesor na Massachusetts Institute of Technology MIT

„Vždy mne fascinoval film, ale až moje zkušenosti ve škole Rudolfa Steinera mne podpořily v tom, abych herectví následovala jako své povolání. Je to škola svobodného ducha, která podporuje kreativitu a individualizmus.“ 
Jennifer Aniston, herečka, bývalá waldorfská žákyně

„Kdybych měl dítě, poslal bych ho do waldorfské školy.“ 
Saul Bellow (1915–2005), jeden z nejvýznamnějších amerických spisovatelů 20. století, nositel Nobelovy ceny

„Waldorfské vzdělávání bylo pro mého syna mimořádně prospěšné… Tato škola tříbí v mladých lidech ty nejlepší kvality .“ 
Gilbert M. Grosvenor (1875–1966), bývalý prezident a předseda National Geographic Society

„Bylo pro mne nevyčíslitelným ziskem, že jsem mohl (v Rudolfu Steinerovi) potkat tu přitažlivou osobnost, obklopenou mladými lidmi v přátelství a bez dogmatizmu. V jeho vynikajícím a hlubokém poznání jsem viděl skutečnou univerzalitu.“ 
Stefan Zweig (1881–1942), spisovatel

„Steiner byl mimořádný průkopník… a jeden z největších psychologických a filozofických vizionářů naší doby… “
Ken Wilber, autor „Integrální psychologie“

„Žádný jiný vzdělávací systém nepřikládá takovou důležitost umění jako waldorfské školské hnutí. Dokonce i matematika je prezentována uměleckým způsobem a vztažena k tanci, pohybu či kresbě, vůbec k dítěti jako celku. Cokoliv může být vykonáno k pokroku této revoluční pedagogické ideje, má nesmírný význam.“ 
Konrad Oberhuber, někdejší ředitel muzea Art Albertina ve Vídni, bývalý profesor umění na Harvardu

„Steiner nám nabízí pohled na svět, který smysluplně popisuje člověka v duchovní oblasti. Jestliže se dříve dal svět popsat z materialistických pozic a vysvětlit jeho smysl na fyzikálně-materiální bázi, dnes to už možné není. Dnes potřebujeme jiný pohled, musíme vyvinout náš duchovní potenciál a také si položit otázky o smyslu života..."
Andrej Tarkovskij (1932–1986), ruský filmový režisér

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027