Zapojení školy do projektů - Šablony pro ZŠ a SŠ

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje

Naše základní škola je od 1. 9. 2021 zapojena do programu s názvem Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP, projekt Speciální pedagog pro základní školu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. O výsledcích projektů budeme informovat na webových stránkách školy.

Naše škola je od 1. 9. 2021 zapojena do programu s názvem NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů, podaktivita Personální podpora Školní kariérový poradce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni mateřských, základních a středních škol.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027