Waldorf 100

Od založení první Waldorfské školy v září roku 1919 ve Stuttgartu se podařilo mnohé: dnes existuje více než 1100 waldorfských škol a bezmála 1900 waldorfských mateřských škol ve více než 70 zemích světa.

Waldorf 100 vznikl z myšlenky, aby se to množství waldorfských škol, školek a dalších pedagogických zařízení po celém světě aktivně spojilo v přípravách na oslavu stého výročí tohoto pedagogického impulsu a abychom pak nakonec uspořádali velkou společnou slavnost obepínající všechny ty kontinenty, všechny ty země a přirozeně všechna ta školská a vzdělávací zařízení, jež se budou moci připojit. 

Zpětný pohled je důležitý kvůli respektu vůči milionům rodičů, učitelů a žáků, kteří tento pedagogický impuls rozšířili po celém světě, a to navzdory občas až extrémně náročným podmínkám.

Hlavní je však budoucnost: abychom objevovali impulsy budoucnosti, které v naší pedagogice dřímají nepovšimnuty či nenaplněny naší prací a které jsou mnohem důležitější než formy, jichž jsme doposud dosáhli.

Rudolf Steiner vždy znovu zdůrazňoval, že nejdůležitějším učebním plánem je vždy nový, stále se obnovující pohled na dítě. Waldorfská pedagogika nemůže být nikdy statickou, ustrnulou, pokud jen rozumí sama sobě. Pokud bychom k waldorfské pedagogice přistupovali způsobem „copy & paste“, navždy bychom ji vyprázdnili.

A proto slogan pro „Waldorf 100“ zní: ‚UČME SE PROMĚŇOVAT SVĚT‘ – a to vždy začíná u jednoho každého z nás....Klíčové projekty Waldorf 100 mají za cíl podporovat vzájemné povědomí a propojení (jak ve školách, tak i regionálně a přes hranice), aby se vytvořila živá mezinárodní síť. Činnosti budování komunity budou probíhat po dobu tří let. Velké a malé, složité a jednoduché, vzdělávací a zábavné - stejně rozmanité jako svět, který nazýváme doma.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027