Úvodem...

Střední waldorfská škola s oborem waldorfské lyceum je obdobou středoškolských stupňů waldorfských škol známých jako výrazná alternativa k tradičním středním školám po celém světě. Vychází ze stejných pedagogických ideálů jako základní waldorfská škola.

Není však určena pouze jejím absolventům, ale je otevřena všem mladým lidem, kteří:

  • neztratili touhu poznávat a učit se o světě, o člověku o sobě samém, a chtějí si tuto touhu zachovat i pro další studium a po celý život.
  • hledají odborně kompetentní učitele se zájmem nejen o svůj vlastní předmět, ale zejména o studenty, jejich otázky, problémy a osobnostní rozvoj.
  • se chtějí vzdělávat celostně a rozvíjet nejen své schopnosti intelektuální, ale i emoční, komunikační, sociální, rukodělné a umělecké.
  • hledají školu se vzdělávacím programem, jenž se odvíjí od poznání vývoje mladého člověka.
  • hledají školu, v níž vyučovací předměty a veškeré další aktivity nejsou pojímány jako cíl, ale jako nástroj vzdělávání.

Waldorfské lyceum je všeobecně vzdělávací školou zakončenou maturitou, která vás podobně jako gymnázium připraví na studium vysoké školy nebo jiné formy pomaturitního studia. Vedle úplné skladby všeobecně vzdělávacích předmětů je součástí vzdělávání široká paleta uměleckých a prakticko-řemeslných kurzů a praktik. Vedle soustředění na všeobecný rozvoj osobnosti nabízí škola také možnost prohloubení v oblastech příští studijní orientace.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027