Pojetí studia

vzdělávání zaměřené na celostní rozvoj osobnosti

Vzdělávání zaměřené na celostní rozvoj osobnosti vybavuje studenta nejen kompetencemi a znalostmi potřebnými pro jeho další studium, ale také intenzivně podněcuje k aktivnímu, tvůrčímu, vnitřně svobodnému a zodpovědnému postoji dospívajícího vůči světu, ve kterém bude pracovat a dále se vzdělávat. Vyučovací látka tu není účelem sama o sobě, ani pouhou náplní, která se má přemístit do hlavy studenta, ale je výchozím substrátem pro rozvíjení studentovy osobnosti a tříbení jeho schopností.

široký vzdělanostní základ a důraz na vnitřní motivaci

Tj. nikoli předčasná specializace. Široký rozhled studenta, který mu umožňuje postupně si ozřejmit své vlastní zaměření. Otvírá cestu k celoživotnímu vzdělávání. Připravuje studenta na to, aby se mohl přizpůsobovat proměnlivým podmínkám současného světa.

mezinárodní rozměr studia

Rozsáhlé možnosti výměnných studijních pobytů. Waldorfské studijní programy mají společný základ ve více než 50-ti zemích 5-ti kontinentů. Možnost společných evropských projektů.

perspektivní model vzdělávání

Tento typ vzdělávání je podporován v koncepčních školských dokumentech u nás, v Evropě i ve světě. (Za posledních 10 let se zvýšil počet středních waldorfských škol ve světě o 60%.)

a dále…

nabízíme jazykové vzdělání ve dvou světových jazycích

možnost stravování a ubytování

mimoškolní zájmovou činnost - např. kurzy kresby a malby, dřevořezby, filmové tvorby, apod.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027