Ocenění vítězných prací 16. ročníku mezinárodní soutěže "Vezmi žlutou barvičku"

Naše 7. třída si v úterý 12. dubna 2022 pojede do Liberce převzít cenu, kterou obdržela v soutěži 16. ročníku mezinárodní soutěže "Vezmi žlutou barvičku". Záštitu nad předáváním cen převzala radní libereckého kraje paní Květa Vinklátová.

Třídní učitelka sedmé třídy paní Jindra Kocvárová napsala průvodní text k projektu kaligrafie, za který získali žáci ocenění:

Vzhledem k situaci, která poslední dva roky znemožnila řádnou výuku ve školách a podepsala se významně také na sociálních vazbách kolektivů dětí, rozhodla se naše

škola zařadit tuto uměleckou výuku ihned v počátku nového školního roku.

Její vícevrstevná struktura umožnila dětem potkat se v tvůrčím, ale také v poznávacím a naučném procesu. Náplň dějepisné epochy 7. třídy obsahuje téma novověku, soumrak

středověku a úsvit renesance, vznik knihtisku. Děti si vyrobily své první psací náčiní z balzového dřeva, poté z bambusových tyček a finále první fáze bylo psaní pomocí třtinových per. Tvořily poté své první podklady, první tahy - serify, z abecedy zvané fraktura

minuskula. Tato abeceda se vyskytovala ve středoevropské části právě v našem výukovém dějepisném období.

V tomto procesu se tříbil jejich vkus pro barevné kombinace, kolik barvy unese dřívko, ale také čtvrtka. Jak silně přitlačit a kde tahy dřívkem naopak odlehčit. To

byla perná zkouška a alchymie spolupráce několika smyslů najednou. V závěru nácviku písmen kovovými pery nastoupila také zákonitost proporcí. Jakou mají mít písmenka velikost- proporci, aby jejich vzhled lahodil oku? Jak daleko mají být od sebe písmenka, aby

plynule navazovala v jediném slovu? To byl skutečný zápas s trpělivou přesností při tvorbě osnovy a linek pro texty, s překvapujícím zjištěním, že setiny milimetru mohou ve finále znamenat i centimetr odchylky od správné proporce.

Souběžně s touto částí výuky, probíhala výroba vlastních razítek písmen této abecedy v našich školních dílnách. Také při tomto tvoření bylo třeba se patřičně soustředit

a velice obezřetně vést tahy dlátkem tam, kam bylo třeba, aby vznikly co nejpřesnější obrysy písmenek - a světe div se- musely být v negativu, tedy v opačném zobrazení, což nebylo vůbec jednoduché - sledovat opačnou linii písmene a dokonce ji čistě vyřezat.

O tom všem může však podat tu nejpřesvědčivější zprávu jen ten, kdo tím vším prošel, a to jsou děti z naší 7. třídy. Oprášily i naučily se mnohé dovednosti. Jak pracovat

i spolupracovat, poradit si i poradit, obohatit se i obohatit. Mít radost, ze své i společné práce. O tom všem snad alespoň přibližně vypovídá přiložená fotogalerie.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027