Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Ředitelka školy stanovuje způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací z českého jazyka a z cizího jazyka a jejich formu.

Přílohy

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027