obědy od září 2023

  • přihlašují se pouze noví strávníci
  • není třeba přihlašovat znovu žáky, kteří již byli jednou zapsáni do stravování - jsou zapsáni po celou dobu povinné školní docházky, od 1. do 9. třídy 
  • nutné je však to, aby se odhlásili ti, kteří se odstěhují či již nechtějí obědy odebírat

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027